Home
Hvem er vi ?  Holdninger  Vi klarer  Klientinformation  Kontakt os 

Her er der mulighed for at vælge Revisorposten, som er information om aktuelle skatte- og regnskabsmæssige nyheder eller læse Aktuelle korte skatteinformationer.

Man kan også vælge det lille praktiske værktøj Satser og beløbsgrænser.

Pjecen Personalegoder beskriver den skattemæssige og momsmæssige behandling af en række personalegoder, som arbejdsgiveren eventuelt har valgt at stille til rådighed for medarbejderen. Pjecen er ikke udtømmende, men kan bruges til inspiration og overblik over en række skatte- og momsregler.

Pjecen Biler - skat og moms giver et overblik over skattereglerne og momsreglerne.

Pjecen Doing Business in Denmark giver overblik ved etablering af virksomhed i Danmark.

Under Regnskabsafslutning kan man downloade skemaer til opgørelse af debitorer, kreditorer og varelager.

Vi håber, at I vil få glæde af vores klientinformation.