Home
Hvem er vi ?  Holdninger  Vi klarer  Klientinformation  Kontakt os 

Vi hjælper med følgende opgaver:

• Bogføring
• Regnskabsmæssig assistance
• Revision
• Udarbejdelse af årsrapport
• Rådgivning
• Budgettering
• Skatteberegning
• Til- og fraflytning fra Danmark
• Dødsbobeskatning
• Etablering/opstart af virksomhed
• Køb/salg af virksomhed
• Virksomhedsomdannelse
• Generationsskifte
• Rekonstruktion
• Likvidation
• Spaltning
• Moms og afgifter