Ydelser

Vi hjælper dig med...

 • Bogføring
 • Regnskabsmæssig assistance
 • Revision
 • Udarbejdelse af årsrapport
 • Rådgivning
 • Budgettering
 • Skatteberegning
 • Til- og fraflytning fra Danmark
 • Dødsbobeskatning
 • Etablering/opstart af virksomhed
 • Køb/salg af virksomhed
 • Virksomhedsomdannelse
 • Generationsskifte
 • Rekonstruktion
 • Likvidation
 • Spaltning
 • Moms og afgifter

Jørn M. Schmidt
Statsautoriseret Revisoranpartsselskab

CVR nr. 28 30 97 24

Seminarievej 1 A
6760 Ribe