Holdninger

Vi er et revisionsfirma med holdninger og vi sætter tingene i perspektiv

Udgangspunktet for et godt samarbejde er tillid, ærlighed, uafhængighed og kvalitet.

Vi lægger stor vægt på den tætte kontakt til vore kunder, som er en nødvendighed for, at vi kan yde den rette rådgivning.

Det arbejde som vi udfører, skal sætte dig som kunde i stand til at træffe beslutninger.

Vi drager i det daglige arbejde stor nytte af vor tætte kontakt med offentlige myndigheder, pengeinstitutter, advokater og andre af vore kunders daglige samarbejdspartnere til gavn for vore kunder.

Kvalitet og uddannelse har højeste prioritet. Vi er underlagt FSR´s regler om kvalitetskontrol, som følge heraf bliver vi kontrolleret ca. hvert 3. år.

I henhold til revisorloven skal vi være uafhængige af vores kunder, således at en tredjemand ikke er i tvivl om, at vedkommende kan stole på vores arbejde. Ligeledes er vi som revisorer underlagt tavshedspligt og diskretion i vort daglige arbejde.