Klientinformation

  • Revisorposten, som er information om aktuelle skatte- og regnskabsmæssige nyheder eller læse

  • Aktuelle korte skatteinformationer

  • Satser og beløbsgrænser, et lille praktiske værktøj

  • Pjecen Personalegoder beskriver den skattemæssige og momsmæssige behandling af en række personalegoder, som arbejdsgiveren eventuelt har valgt at stille til rådighed for medarbejderen.
    Pjecen er ikke udtømmende, men kan bruges til inspiration og overblik over en række skatte- og momsregler

  • Pjecen Biler – skat og moms giver et overblik over skattereglerne og momsreglerne

  • Pjecen Doing Business in Denmark giver overblik ved etablering af virksomhed i Danmark

  • Under Regnskabsafslutning kan man downloade skemaer til opgørelse af debitorer, kreditorer og varelager

 

Vælg herunder og læs…